توزیع کارنامه

جلسه توزیع کارنامه نوبت اول و اهدای جوایز دوره اول و  دوم با حضور جناب آقای علی میکائیل پور مشاور ... ادامه مطلب